Oogonderzoek buiten het ziekenhuis

Verwijzing huisarts niet nodig

Oogonderzoek buiten het ziekenhuis
Verwijzing huisarts niet nodig

Preventief oogonderzoek kan
veelvoorkomende oogaandoeningen
vroegtijdig opsporen

Preventief oogonderzoek kan veelvoorkomende
oogaandoeningen vroegtijdig opsporen

Optometriepunt is werkzaam voor huisartsen, optiekzaken, oogklinieken, diagnostische centra en onderwijsinstellingen.

Een optometrist onderzoekt en beoordeelt alle oogklachten.
Door onze jarenlange ervaring in het ziekenhuis en nauwe samenwerking met huisartsen en oogartsen
bieden wij u hoogwaardige eerstelijns oogzorg.

Eerstelijns oogzorg in uw optiekzaak

Diabetes fundus screening voor huisartsen

Gewoon vanuit uw eigen optiekzaak.

Aangesloten optiekzaken ontvangen een vergoeding vanuit de huisarts.

Hoogwaardige eerstelijns oogzorg

Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Kwaliteitsregister Paramedici (landelijk erkend kwaliteitskeurmerk).

Geen wachtlijst en snelle diagnose.

Teleconsult optometrie

Een preventieve oogcheck op veelvoorkomende oogaandoeningen.

Direct toegankelijk zonder verwijzing huisarts

Veel oogaandoeningen geven pas in een laat stadium klachten.
Door een preventieve oogcheck kunnen veelvoorkomende oogafwijkingen vroegtijdig worden opgespoord en kan tijdig worden ingegrepen.

Preventieve oogcheck

Laat uw ogen controleren op veelvoorkomende oogaandoeningen

Optometrist

Optometristen vindt u voornamelijk in optiekzaken, waar zij brillen/contactlenzen aanmeten en oogonderzoek verrichten.
Optometristen in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hebben een eigen spreekuur en nemen taken over die voorheen werden uitgevoerd door oogartsen.

Een optometrist onderzoekt en beoordeelt alle oogklachten en bepaalt vervolgens of verder onderzoek en/of behandeling door de oogarts nodig is.

Oogarts, huisarts en optometrist

Een efficiënte samenwerking tussen huisarts, oogarts en optometrist maakt het mogelijk om de wachtlijsten terug te dringen. De optometrist in de eerstelijns oogzorg werkt als een filter tussen de huisarts en de oogarts, waardoor de oogarts meer tijd heeft voor de specialistische oogzorg.
Veel oogaandoeningen geven pas in een laat stadium klachten. Door de (optometrische) oogzorg in de eerstelijn te brengen kunnen er meer screeningen worden uitgevoerd, waardoor vroegtijdig oogaandoeningen worden opgespoord en tijdig kan worden behandeld.

Wanneer een optometrisch onderzoek ?

  • visusklachten bij kinderen vanaf 10 jaar

  • bij familiaire oogaandoeningen zoals glaucoom of maculadegeneratie

  • er een verminderde gezichtsscherpte aanwezig is tijdens een oogmeting

  • u specifieke klachten heeft en graag wilt weten wat de oorzaak hiervan is

  • bij chronische oogaandoeningen zoals diabetes mellitus en glaucoom

  • er geen klachten zijn maar u een algeheel preventief oogheelkundig onderzoek wenst

Teleconsult optometrie

Een preventieve oogcheck op veelvoorkomende oogaandoeningen.

Preventieve oogcheck

Een waardevolle extra service voor uw klanten in uw optiekzaak.

” Oogzorg op afstand “

Gewoon vanuit uw eigen optiekzaak.
Kwaliteit en betaalbaar.

LInk naar:Oogcheck op afstand