Disclaimer

U bezoekt de website van Optometriepunt. Deze website vormt de officiële vertegenwoordiging van Optometriepunt op het internet. De website is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. De website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts.

Beperkte aansprakelijkheid

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in de website van Optometriepunt kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Optometriepunt is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van websites van Optometriepunt of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website(s).

Hoewel Optometriepunt kritisch is in het linken naar websites van andere organisaties, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Optometriepunt.

E-mail

Door Optometriepunt verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Optometriepunt staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor de tijdige ontvangst ervan.

Overig

Optometriepunt behoudt zich het recht om deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1-6-2015.