Optometrist

Een optometrist onderzoekt en

beoordeelt alle oogklachten

Optometrist

Optometristen vindt u voornamelijk in optiekzaken, waar zij brillen/contactlenzen aanmeten en oogonderzoek verrichten. Optometristen in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra hebben een eigen spreekuur en nemen taken over die voorheen werden uitgevoerd door oogartsen. De optometrist onderzoekt en beoordeelt alle oogklachten en bepaalt vervolgens of verder onderzoek en/of behandeling door de oogarts nodig is.

Door het aanbieden van eerstelijns oogzorg wordt een optiekzaak steeds meer een allround centrum voor oogzorg en oogmode. Kijk voor meer informatie eens op de site van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

Optometrist

Een optometrist onderzoekt en beoordeelt alle oogklachten

Samenwerking huisarts, oogarts en optometrist

Een efficiënte samenwerking tussen huisarts, oogarts en optometrist maakt het mogelijk om de wachtlijsten terug te dringen. De optometrist richt zich voornamelijk op routinecontroles en het vooronderzoek en werkt als een filter in de eerstelijns oogzorg waardoor de oogarts meer tijd heeft voor de specialistische oogzorg.

Door  de optometrische oogzorg in de eerstelijn te brengen kunnen er meer screeningen worden uitgevoerd, waardoor er vroegtijdig oogaandoeningen worden opgespoord en tijdig kunnen worden behandeld.

Anatomie oog optometrist

Optometrisch onderzoek

Een optometrist onderzoekt en beoordeelt alle oogklachten

Zonder tussenkomst van een oogarts kan de optometrist zelfstandig een optometrisch onderzoek uitvoeren op de gezondheid en functioneren van het oog. Dit optometrisch onderzoek begint met een anamnese waarin vragen worden gesteld over de oogheelkundige voorgeschiedenis van de patiënt/cliënt en eigen familie, de reden van bezoek, het medicatiegebruik en aanwezige allergiën. Aan de hand van deze informatie wordt de gezichtsscherpte bepaald, een oogdruk gemeten en vervolgd met een oogonderzoek aan de buiten- en binnenzijde van het oog, waarvoor meestal pupilverwijdende oogdruppels worden gebruikt. Door deze oogdruppels zal de gezichtsscherpte gedurende een aantal uren verminderd zijn, waardoor autorijden na het onderzoek wordt afgeraden.

Naar aanleiding van de resultaten kunnen er nog aanvullende onderzoeken gedaan worden zoals een bloeddruk meting, een netvliesfoto of een pachymetrie.
Indien er overige onderzoeken moeten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld een gezichtsveldonderzoek, een fluorescentie angiogram, optische coherence tomografie (OCT), zal de optometrist u doorverwijzen naar de huisarts / oogarts voor nader onderzoek.

Door efficiënte samenwerking tussen huisarts, oogarts en optometrist worden oogaandoeningen vroegtijdig opgespoord en tijdig behandeld

Wanneer een optometrisch onderzoek ?

• bij een familiaire oogaandoening zoals glaucoom of maculadegeneratie

• er een verminderde gezichtsscherpte aanwezig is tijdens een oogmeting

• bij chronische oogaandoeningen zoals diabetes mellitus en glaucoom

• u specifieke klachten heeft en graag wilt weten wat de oorzaak hiervan is

• er zijn geen klachten maar u wilt een algeheel preventief oogheelkundig onderzoek

• visusklachten bij kinderen vanaf 10 jaar

Kwaliteitsregister Paramedici

Kwaliteitsregister Paramedici

Een landelijk erkend kwaliteitskeurmerk

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een onafhankelijke organisatie waarbij een groot aantal paramedische beroepsgroepen is aangesloten. Via het kwaliteitsregister wordt geregistreerd of een optometrist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Vervolgens wordt elke vijf jaar getoetst of de optometrist beschikt over actuele kennis en ervaring.

De status diplomaregistratie verschijnt als van de geregistreerde alleen bekend is dat deze in bezit is van een geldig diploma. De geregistreerde heeft echter niet aangetoond te kunnen voldoen aan de actuele kwaliteitseisen.

De status kwaliteitsgeregistreerd verschijnt als de geregistreerde aantoonbaar voldoet aan de opleidingseisen én aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. De geregistreerde voldoet aan de randvoorwaarden om goede zorg te leveren.
Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de optometrist zijn of haar kwaliteitsregistratie. Wanneer een optometrist kwaliteitsgeregistreerd is in het KP, is het aantoonbaar dat er kwalitatief goede oogzorg wordt verleend.

Slechts 47 % van de optometristen is kwaliteitsgeregistreerd.

Het kwaliteitsregister is via internet te raadplegen.

Wet BIG

Wet BIG staat voor Wet op de Beroepen in de individuele Gezondheidszorg. Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren en heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Optometrie valt sinds 15 november 2000 onder artikel 34 van de Wet BIG. Dit betekent dat er geen verplichte wettelijke registratie is, maar houdt in dat de titel “optometrist” wettelijk beschermd is. Alleen wanneer de beroepsbeoefenaar de HBO-opleiding tot optometrist succesvol heeft afgerond, mag hij zich optometrist noemen.